НОВА ЯКІСТЬ СЕРВІСУ

АКТИ ЗАКОНОДАВСТВА, ЯКИМИ РЕГУЛЮЮТЬСЯ ВІДНОСИНИ МІЖ ПОСТАЧАЛЬНИКОМ ТА СПОЖИВАЧЕМ:

Закон України «Про ринок природного газу»

Правила постачання природного газу, затверджених Постановою НКРЕКП 30 вересня 2015 року N 2496

Кодекс газорозподільних систем

Кодекс газотранспортної системи

Порядок пооб’єктового припинення (обмеження) газопостачання споживачам, крім населення

Правила безпеки систем газопостачання

Типовий договір постачання природного газу побутовим споживачам

Ліцензійні умови провадження господарської діяльності на ринку природного газу

Закон України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг»

Договір на постачання природного газу

Ціни на природний газ

Постанова НКЕРКП про затвердження мінімальних стандартів

Інформація щодо дотримання мінімальних стандартів та вимог до якості обслуговування споживачів (2017р.)

Інформація щодо дотримання мінімальних стандартів та вимог до якості обслуговування споживачів (2018р.)

Фінансовий звіт за 2017 (Форма №1)

Фінансовий звіт за 2017 (Форма №2)

Фінансовий звіт за 2018 

З річною звітністю можна ознайомитись за посиланням

Порядок зміни постачальника

Кожен споживач (у тому числі побутовий споживач) має право на вільний вибір постачальника шляхом укладення з ним договору постачання природного газу.

Зміні постачальника у відповідному розрахунковому періоді має передувати укладання договору постачання природного газу з новим постачальником та розірвання договору постачання природного газу з діючим постачальником або його призупинення в частині постачання природного газу, а також відсутність у споживача простроченої заборгованості за поставлений природний газ перед діючим постачальником.

Постачальникам забороняється стягувати плату або вимагати будь-яку іншу фінансову компенсацію у зв’язку із зміною постачальника (крім випадків, коли така плата або компенсація прямо передбачена договором постачання із споживачем, що не належить до категорії побутових споживачів).

Кожен споживач, який має намір змінити постачальника у відповідному розрахунковому періоді, повинен виконати свої зобов’язання по розрахунках за природний газ перед діючим постачальником та підписати з ним угоду про розірвання договору постачання природного газу або його призупинення в частині постачання природного газу з дати, з якої постачання природного газу буде здійснювати новий постачальник.

За умови дотримання вищезазначених умов зміна постачальника має бути завершена протягом періоду часу, який не перевищує 21 день з дати отримання діючим постачальником повідомлення споживача про його намір змінити постачальника.

Повідомлення споживачем діючого постачальника про намір змінити постачальника є пропозицією про розірвання договору постачання природного газу або його призупинення в частині постачання природного газу і повинно містити дату розірвання (призупинення) чинного договору постачання природного газу, яка визначається останнім календарним днем перед датою, з якої договір постачання природного газу з новим постачальником набере чинності. З метою забезпечення безперебійного постачання природного газу діючий постачальник поставляє природний газ споживачу до останнього дня терміну дії існуючого договору постачання природного газу відповідно до умов та положень, узгоджених у ньому, а договір постачання природного газу, укладений з новим постачальником, набирає чинності наступного дня після розірвання (призупинення) договору з діючим постачальником, але за умови, що у споживача не буде простроченої заборгованості за поставлений природний газ перед діючим постачальником.

Якщо на початок періоду фактичного постачання природного газу новим постачальником чи протягом цього періоду у споживача виникне прострочена заборгованість за поставлений природний газ перед попереднім постачальником (через розбіжності між плановим і фактичним споживанням, настання терміну остаточного розрахунку після початку постачання газу новим постачальником тощо), останній має право повідомити про це Оператора ГТС та здійснити заходи, передбачені цими Правилами, щодо припинення постачання природного газу споживачу-боржнику, у тому числі через Оператора ГРМ.

Фактичне постачання природного газу новим постачальником може починатись виключно з першого числа розрахункового періоду, наступного за тим, у якому з новим постачальником було укладено договір на постачання, та за умови включення споживача до підтвердженої номінації.

ПРОЦЕДУРА ВИРІШЕННЯ КОНФЛІКТІВ

Спірні питання між споживачем і постачальником щодо постачання природного газу, оплати послуг постачальника, відшкодування збитків тощо вирішуються шляхом переговорів, а у разі недосягнення згоди — у судовому порядку.

Ще однією можливістю досудового розгляду спору для Споживача є звернення зі скаргою до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП). Порядок розгляду таких скарг передбачено ст.21 ЗУ «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг». 

При виникненні спірних питань прохання звертатися до компанії за адресою:

Україна, 37500, Полтавська область, м.Лубни, вул.Кононівська, 152

Прийомний час: Пн-Пт 10:00-17:00  
Перерва: 13:00-14:00
Субота та неділя — вихідні дні

Контактний номер: +380 66 103 05 03

Відповідальний працівник — директор Cтепаненко Микола Петрович